PROSTOR pro vaše setkání KCMT

Kdo jsme

« domů
Komunitní centrum je víceúčelovým místem poskytujícím přístřeší neziskovým organizacím, které se věnují činnosti rozvíjející kvalitu života od dětského věku až po seniory. Konkrétně se jedná o Mateřské centrum Domeček, sportovní a turistický klub KSK Praha, Křesťanský sportovní oddíl VOSA, Klub křesťanských seniorů, dramatickou, keramickou a výtvarnou dílnu, výuku hry na hudební nástroje, komorní orchestr, organizaci Anonymních alkoholiků.
V prostorách Komunitního centra má své kanceláře Farní charita Praha Chodov. Probační a mediační služba zde provozuje poradnu pro oběti trestných činů.
Pravidelně v Komunitním centru probíhá kulturní a vzdělávací program, který zahrnuje koncerty, výstavy, přednášky z cyklu Zastavení u Matky Terezy, kurzy a kroužky, divadelní představení a společenské programy v podobě plesů či nedělních tanečních odpolední.
V předsálí Komunitního centra najdete útulnou kavárnu CafeTerezie s nabídkou italské kávy Miscela D´oro, sladkého či slaného občerstvení, likérů a vína. K dispozici je i knižní koutek.

Komunitní centrum, které je nevýdělečným subjektem, je spravované Římskokatolickou farností u kostela sv. Františka z Assisi, Praha - Chodov. Bylo postavené v letech 2005 až 2007 podle návrhu paní architektky Vítězslavy Rothbauerové.

„Projekt komunitního centra Matky Terezy je soustředěn do kruhového půdorysu s několika vstupy po obvodě tak, aby bylo možno jednotlivé aktivity zpřístupnit široké veřejnosti samostatně, nebo je uvnitř domu propojit a využívat je variabilně podle potřeby. Půdorys kruhu byl zvolen jako symbol jednoty, komunikace mezi lidmi a místo setkávání.
Ing.arch.Vítězslava Rothbauerová
domů | co nabízíme | ceník | fotogalerie | reference | kdo jsme | kontakty

Nabízíme Vám pronájem sálu pro firemní akce, školení, semináře, plesy, svatby, večírky, teneční kurzy, školní akademie, divadelní představení, hudební produkce a koncerty. K dispozici máme krásné prostory, kde za příznívé ceny máte možnost uspořádat školení pro 150 osob, recepci pro 100 osob, ples pro 250 osob nebo divadelní představení s kapacitou až 330 míst.